ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Καρτέλα μέλους οικογένειας

 

Εκτυπώνεται, συμπληρώνεται και πλαστικοποιείται δύο φορές για κάθε μέλος. Το ένα αντίγραφο φυλάσσεται στην σχολική  ή άλλη καθημερινή τσάντα και το άλλο μέσα στον ΣΕΑ Α΄. Περιέχει επάνω τρύπες ώστε με κατάλληλη κορδέλα για να κρεμαστεί στον λαιμό ή σε άλλο κατάλληλο σημείο.